Ochrana osobných údajov

Týmto dáva prihlasovateľ súhlas spoločnosti ChiQui Pole Dance Studio s.r.o., so sídlo Štúrova 72, 94901 Nitra, IČO 50216864 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia EU 2016/679, o ochrane osobných údajov spracovávala tieto osobné údaje:
• meno a priezvisko klienta 
• e-mail klienta 
• telefóne číslo klienta

Uvedené osobné údaje spracované len v rozsahu udeleného súhlasu a spracovanie osobných údajov na účel: 
• vedenie databázy klientov 
• zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti ponúkaných aktivít a pripravovaných akciách na poskytnutú e-mailovú adresu v maximálnej frekvencii 2x mesačne, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť 
• zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácií kurzu, s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť, prihlásenie a účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných spoločnosťou ChiQui Pole Dance Studio s.r.o., s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť.

Tento súhlas je udelený na dobu trvania platnosti zakúpených permanentiek, či kurzov a na tri roky po ich vypršaní za účelom vysporiadania práv a povinností, s tým, že môžem kedykoľvek písomne na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré správca musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností správcu alebo príjemcu osobných údajov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti: e-mail: info@chiqui.sk, adresa: Štúrova 72, 94901, Nitra

Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne správcom. Osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo externí spracovávatelia:
• lektori 
• poskytovateľ softvéru 
• prípadne ďalší poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so Správcom.

Beriem na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:
• súhlas kedykoľvek odvolať, 
• požadovať po správcovi informáciu, aké moje osobné údaje spracováva, 
• vzniesť námietku proti spracovávaniu,
• vyžiadať si u správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, 
• požadovať si u správcu výmaz osobných údajov, 
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na email: info@chiqui.sk, alebo volať na mobil: 0944 055 666.

Údaje nebudú prenášané do krajín tretieho sveta.

 

V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, tj. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.

VÝSLOVNE SÚHLASÍM S VYŠŠIE UVEDENÝM